Roskilde logo Lindebjergskolen
- Klimaskolen i Roskilde
 

Grønt Flag 2011-2012

HHomVandspar2spar12ab_sparreraad

Gront1sparreraadsparreraad2vand1 

 

Grønt Flag Grøn Skole

Rapport for Lindebjergskolen for skoleåret 2011/2012

Skolen har valgt at arbejde med Vand

Miljøråd

Skolens miljøråd består af:

  • 2 lærere
  • 2 elever
  • 1 ledere
  • 1 teknisk personale
  • 1 andre

Der har været holdt 4 møder i miljørådet.

Dagsordner fra møderne:

Referat af 1. miljørådsmøde

Referater fra møderne:

Referat af 2. miljørådsmøde

Andet arbejdet i miljørådet:

Referat af 4. miljørådsmøde
Handleplan
Et eksempel på klassernes handleplaner
Handleplan for 0.kl
Handleplan for 3.ab
Handleplan for 1.ab
Handleplan for 5.ab

Lindebjergskolen vil være ”Klimaskole” og i den forbindelse har vi også tilmeldt os ”Grønt Flag Grøn Skole”, hvor vi i år har bestemt os for at arbejde med temaet VAND.
Vi har haft et travlt år, hvor vi er ved/har fået uddannet 23 klimaambassadører fra 6.-8. klasse, vi har haft stormøde i hallen, hvor klimaskolen blev skudt i gang af både Borgmester-Joy Mogensen og fødevareminister- Mette Gjerskov, vi har fået lavet ”Grønt tag” på vores 70 m² store cykelskur samt installeret målere på skolens område således at vi kan følge grundvandsstanden.

Vi vil bruge en flexuge (Uge 21) til at arbejde med temaet VAND. Eleverne skal lære noget om vandets egenskaber, de skal lave forsøg, de skal lære om vandets kredsløb, om vandets vej -fra vandværk til forbruger og videre til rensningsanlægget. De skal bevidstgøres om, hvad vi bruger vandet til og i hvor store mængder.( Både hjemme og i skolen) De skal lave deres egne spareråd, der skal vidergives til forældre og de andre elever på skolen.
Ud over at læse og se film om emnet, skal børnene lave undersøgelser om vandforbrug, besøge vores pedel i kælderen, besøge det lokale rensningsanlæg samt have besøg af en forældre, der vil fortælle dem om det ”Grønne Tag”

Arbejdet vil foregå hele ugen fra kl.8.00 – 12.45 og elever arbejder sammen på de enkelte årgange. De deltagende klasser er 0.-1.-2.-3.-4.-5. kl
Hele arbejdet skal fremvises og forklares for forældre, større elever og lærere ved et Åbent hus-arrangement fredag den 25. maj 2012.

Miljøordensregler
Her er 2.ab`s spareråd
10 spareråd
Spareråd 1
Spareråd 2
Spareråd 3
Spareråd 4
Her er 1. ab`s spareråd

Der blev lavet mange flotte spareråd på de enkelte klassetrin. Se billederne fra "Åbent hus" arrangementet

Mindst 15%
Antal særligt aktive elever på skolen: 222
Antal elever i % der er med på skolen: 60.82

Det var en hel afdeling 0.kl.-5.kl., der deltog aktivt i arbejdet med temaet: Vand

Vand
1. Vandets vej

Beskrivelse af arbejdet:

Besøg i skolens kælder, hvor pedellen viste os , hvor vandet kommer ind. Han fortalte om det daglige vandforbrug og sammenlignede det med en almindelig families forbrug. 
Lavede en model af en jordprofil med grundvandsspejl
Vi arbejdede med synliggørelsen af vandforbrug v.hj.a tomme mælkekartoner.
Vi arbejdede med vandets kredsløb indtegnet i vanddråber.
Besøg på rensningsanlæg og bygning af minimodel af rensningsanlæg
Vi arbejdede med vandets tilstandsformer
Pga reperation af det lokale vandværk vil klasserne besøge dette til efteråret

Henning fortæller om vandets vej på skolen
Der forklares om grundvandet
Synliggørelsen af vandforbrug
Det koster en dryppende vandhane om året
Vi viser vandets kredsløb
En model af rensningsanlægget
Her ender skolens vand
2. Spar på vandet

Besparelsen i %:

Vi har set på de sidste 3 måneders vandforbrug og sammenlignet det med de tilsvarende måneder i 2011. Her kan vi konstatere at vores vandforbrug er faldet lidt. Den røde søjle er forbrug 2011. Den gule søjle er budget. Den grønne søjle er forbrug 2012. Besparelsen er på de tre måneder beregnet til 8%. Denne besparelse forventer vi helt klart vil stige, når vores tiltag slår rigtig igennem. Desuden gør vi opmærksom på at Lindebjergskolens årlige vandforbrug i 2011 lå på 1040 kbm, hvilket er under hvad mange andre skoler ligger på.

Vandforbrug i marts,april og maj 2012
3. Spild ikke regnvandet

Udførte anlægsarbejder:

Vi har fået lavet "Grønt tag" på et 70m stort cykelskur. Det "Grønne tag" består af forskellige arter af Sedum familien. Det overskydende vand bliver opsamlet i en nyinstalleret regnvandstønde til vanding af skolehaverne.
I en afdeling af skolen, hvor sfo og 0.klasserne bor, er der opsat 5 vandsparehaner
Planerne for fremtiden er, at vi skal håndtere skolens regnvand, bl.a som skyllevand på toiletterne og evt overskydende vandmængder skal ledes til kanaler med plante- og dyreliv, hvorfra det skal fordampe på naturlig måde. For at dette kan ske på forsvarlig måde er der blevet boret tre huller på skolens arealer, for at vi kan følge ændringerne i grundvandsspejlet.

Presseomtale af "Grønt tag" på Lindebjerskolen
En forældre (Resourceperson) fortæller om "Grønne tage"
Faglig beskrivelse af vandsparehanerne
En af de 5 nye vandsparehaner
4. Fortæl det til andre

Fortæl det til andre:

Temaugen om vand sluttede af med, at eleverne lavede en udstilling på skolen, hvor forældre og skolens andre elever blev inviteret. Her kunne de se og høre om alt det, der var blevet arbejdet med.

Invitation til "Åbent hus" på Lindebjerg
Billeder fra "Åbent hus" arrangement

 

Klimaskolen i Roskilde

KONTAKT

Lindebjergskolen
Store Valbyvej 248B, 4000 Roskilde
46 31 83 63
lindebjergskolen@roskilde.dk