Roskilde logo Lindebjergskolen
- Klimaskolen i Roskilde
 

Grønt Flag 2013-2014

Vi arbejdende med temaet Affald

Læs nogle af elevernes beskrivelser:

 

Rapport for Lindebjergskolen for skoleåret 2013/2014

Skolen har valgt at arbejde med Affald

Miljøråd

Skolens miljøråd består af:

  • 2 lærere
  • 1 elever
  • 2 ledere
  • 1 teknisk personale
  • 1 andre

Der har været holdt 3 møder i miljørådet.

Dagsordner fra møderne:

Dagsorden

Referater fra møderne:

Referat
Handleplan
handleplan for næste skoleår

Planen er kun gældende for udskolingen

Miljørevision
Vand
Hvor stort er skolens vandforbrug om året? m3
Er skolens vandforbrug stigende eller faldende i forhold til året før?
Affald
Hvilke typer af affaldssortering er der på skolen?
Natur

Hvilke tiltag har skolen udført for at opnå en større biodiversitet på og omkring skolen?

Energi
Hvor stort er skolens elforbrug om året? kWh
Er elforbruget stigende eller faldende i forhold til året før?
Hvor stort er skolens varmeforbrug om året?
Er varmeforbruget stigende eller faldende i forhold til året før?
Økologisk produktion
Er der en økologisk indkøbspolitik på skolen, der er med til at fremme indførslen af økologiske vare på skolen?
Bæredygtigt forbrug
Er der en indkøbs politik på skolen, hvor der tages højde for, om indkøbte varer er produceret og transporteret bæredygtigt?
Transport
Er der en transportpolitik på skolen, hvor man arbejder for at nedbringe privatbilismen til og fra skole, og fremme alternative måder at komme til skolen på?
Hverdagens kemi
Er der en kemikaliepolitik på skolen, hvor man kun anvender de mest miljøvenlige kemikalier?
Klimaforandringer
Hvor stor er skolens CO2-udledning om året? ton
Er CO2-udledningen stigende eller faldende i forhold til året før?
Friluftsliv
Er der gode muligheder for at dyrke friluftsliv på og omkring skolen?
Mindst 15%
Antal særligt aktive elever på skolen: 125
Antal elever i % der er med på skolen: 34.25
Affald
1. Undersøgelse

2 workshops i uge 41:

Affald lokalt: Indsamling og sortering af henkastet affald på skolen og i grøftekanter

Affald globalt: Plastikøer i verdenshavene

Affald lokalt
Affald globalt
2. Ud af skolen

1 workshop i uge 41:

Besøg på genbrugsstation

Genbrugsstation
3. Miljøvisioner

Hvorfor synes I, at det er vigtigt at arbejde for at sænke affaldsmængden og sortere affaldet?

Affald er en vigtig ressource.

Hvordan vil I arbejde på at sænke affaldsmængden på jeres skole og i lokalsamfundet/kommunen?

Vi sorterer affald i alle klasser.

4. Gør noget

Workshop i uge 41: Kreativt genbrug

Allerede iværksatte tiltag:
Komposteringsanlæg
Affaldssortering (herunder genbrug af papir)

Nye tiltag:
Fedtindsamling

5. Informer og involver

Workshop i uge 41:

Mobil rap

Mobil rap

 

 

Klimaskolen i Roskilde

KONTAKT

Lindebjergskolen
Store Valbyvej 248B, 4000 Roskilde
46 31 83 63
lindebjergskolen@roskilde.dk