Roskilde logo Lindebjergskolen
- Klimaskolen i Roskilde
 

Klimaskolens historie

Lindebjergskolen blev officielt klimaskole i november 2011 på et stormøe med deltagelse af deltagelse af fødevarerminister Mette Gjerskov, Roskilde Kommunes borgmester Joy Mogensen samt 4 – 500 forældre, elever, lærere og andre interessenter.


stormøde1 MetteGjerskovJoyMogensen

vision1Første vision for klimaskolen

Da Lindebjergskolen var blevet klimaskole var målet at skolens elever skulle blive de bedste til at tackle de udfordringer, som  vi står overfor med hensyn til klimaændringer- både indenfor energi, håndtering af regnvand, transport og mad.
Skolen havde i sin første vision fem punkter:

  1. Skolen skal håndtere regnvand på egen grund
  2. Skolen skal være selvforsynende med el og varme
  3. Skolen skal visualisere forbruget af el, vand og varme på et display på internettet, der opdateres hvert 12. minut.
  4. Skolen skal skabe sammenhæng mellem læring om sund og klimarigtig mad på Lindebjergskolen og i praksis i Gundsølillehallen
  5. Skolen skal hvis muligt indtænke bæredygtig transport, fx skolebus drevet af brændselsceller, el eller biogas produceret af lokal biomasse

Klimaskolens første projekter

Fra starten blev klimaskolen støttet af ”Vand i byer” og blandt andet blev et skolebestyrelsesmedlem Hanne Kjær Jørgensen, frikøbt til at være primusmotor i opstarten af klimaskolen.

Klik for at se listen med parterne i projekt klimaskolen

 

Fra starten udviklede klimaskolen sig på tre forskellige områder:
Teknologi: Klimaskolen skal være et eksperimentarium for nye og eksisterende teknologier til klimatilpasning. Man skal på skolen kunne se teknologierne og få viden om hvordan man kan etablere samme teknologi på andre skoler.
Undervisning: Udvikling af nye undervisningsmaterialer om klimatilpasning og beskrivelse af hvordan man kan bruge de nye teknologer i undervisningen.
Klimacenter: Klimaskolen skal være en opslagstavle mod omverdenen. Med fokus på aktivt medborgerskab med fokus på klimatilpasning, ønsker vi at formidle klimacenterkonceptet til andre skoler.

De synlige tegn på at Lindebjergskolen var blevet klimaskole begyndte snart at vise sig:

2 stk. vandstandsmålere (Chatterenheder) blev opstillet april 2012 (betalt af MJK Automation)
grundvandsmålerborring

 

23 klimaambassadører blev uddannet april 2012 (betalt af www.klimaambassaden.dk under Concito)
ambassadører1ambassadører2ambassadører3udd.jpgambassadører4

 

Grønt tag er anlagt maj 2012 (betalt af Roskilde Kommune)
gronttag1 gronttag2 gronttag3gronttag4 gronttag5

 

Erhvervet det første grønne flag maj 2012
Klik for at se hele nyheden

 

Klimaskole-rap udført med Chapper & Überlyd og 5. årgang 2012/13 og Mette Urhøj i januar 2013 (bevilget af Roskilde kommun es miljøpulje) +

https://www.youtube.com/watch?v=vxF5-zNnrt4

klimarap1 klimarap2

 

Regnmåler (RIMCO) er opstillet februar 2013. Regnmåleren måler nedbør hvert minut (betalt af DHI)
nedborsmaaler

 

Konceptudvikling for håndtering af regnvandet som en ressource færdiggøres september 2013 (bevilget af Vand i Byer, se www.vandibyer.dk)
 lar1lar2lar3lar4

 

Cykelbus startede i 2012. Først fra Herringløse og siden fra Ågerup og Store Valby
CYKELBUSSENs logo

 

Kunst-workshop med klimaprint på Rockfon-plader i blåt storrum for 6.-8. klasserne udført af kommunikationsfirmaet Small Copenhagen juni 2013 og færdiggøres september 2013 (beviliget af Roskilde Kommunes klimaråd)
workshop1 workshop2 workshop3 workshop4 workshop5

 

Ekspedition 'Beplantning af regnbed' for 3.A og klimaambassadørerne udført af Amphi Consult juni 2013 (beviliget af Roskilde Kommunes klimaråd)
061513regnbed 35.jpg 061513regnbed 8.jpg 061513regnbed 43.jpg 061513regnbed 19.jpg regnbed1 regnbed2

Soppebassin der forestiller Roskilde Fjord er udført juni 2013 (beviliget af Roskilde Kommunes Kom-ud-og-leg-pulje)
IMG_2521.JPG 0014754.jpg

 

Vandrender, regnbed, faskine med vandpume (collectio), grøft samt permeable belægninger er udført juni 2013 (bevilget af Miljøstyrelsen)
  0014750.jpg IMG_2352.JPG IMG_2357.JPG larartikel

 

I efteråret 2013 blev der opsat solceller på alle  vestvendte tage. Skolens  el-produktion kan aflæses her http://home.solarlog-web.eu/16547.html

solceller Lindebjerg.jpg Solcelleprod 2014.png

 

Solcellelysmaster etableret
lysmast1 lysmast2 lysmast3 lysmast4

 

Multirum med skybrudssikring

http://www.skoletube.dk/video/1541055/eda85f3ed1ceb230a0fa

 

multirum1multirum2multirum3

 

 

Klimaskolen i Roskilde

KONTAKT

Lindebjergskolen
Store Valbyvej 248B, 4000 Roskilde
46 31 83 63
lindebjergskolen@roskilde.dk