Roskilde logo Lindebjergskolen
- Klimaskolen i Roskilde
 
Main

Rapport for Lindebjergskolen for skoleåret 2014/2015

Skolen har valgt at arbejde med Friluftsliv

Miljøråd

Skolens miljøråd består af:

  • 2 lærere
  • 1 elever
  • 1 ledere
  • 1 teknisk personale
  • 3 forældre
  • 1 andre

Der har været holdt 5 møder i miljørådet.

Dagsordner fra møderne:

Møde i miljøråd/klimaudvalg 30.10 2014
Møde i miljøråd/klimaudvalg 11.12 2014
Møde i miljøråd/klimaudvalg 22.1.2015
Møde i miljøråd/klimaudvalg 7.4.2015
Møde i miljøråd/klimaudvalg 19.5.2015

Referater fra møderne:

Referat fra møde i miljøråd/klimaudvalg 30.10.2014
Referat fra møde i miljøråd/klimaudvalg 11.12.2014
Referat fra møde i miljøråd/klimaudvalg 7.4.2015
Referat fra møde i miljøråd/klimaudvalg 19.5.2015

Andet arbejdet i miljørådet:

Klimaundervisning på Lindebjergskolen
Skal Lindebjergskolen have en vindmølle?
Watermind
Affaldssortering
Handleplan
Beskrivelse af 5.ab`s projekt
Ugeskema for grønt flag grøn skole ugen
Ugeplan
Miljørevision
Vand
Hvor stort er skolens vandforbrug om året? m3
Er skolens vandforbrug stigende eller faldende i forhold til året før?
Affald
Hvilke typer af affaldssortering er der på skolen?
Natur

Hvilke tiltag har skolen udført for at opnå en større biodiversitet på og omkring skolen?

Energi
Hvor stort er skolens elforbrug om året? kWh
Er elforbruget stigende eller faldende i forhold til året før?
Hvor stort er skolens varmeforbrug om året?
Er varmeforbruget stigende eller faldende i forhold til året før?
Økologisk produktion
Er der en økologisk indkøbspolitik på skolen, der er med til at fremme indførslen af økologiske vare på skolen?
Bæredygtigt forbrug
Er der en indkøbs politik på skolen, hvor der tages højde for, om indkøbte varer er produceret og transporteret bæredygtigt?
Transport
Er der en transportpolitik på skolen, hvor man arbejder for at nedbringe privatbilismen til og fra skole, og fremme alternative måder at komme til skolen på?
Hverdagens kemi
Er der en kemikaliepolitik på skolen, hvor man kun anvender de mest miljøvenlige kemikalier?
Klimaforandringer
Hvor stor er skolens CO2-udledning om året? ton
Er CO2-udledningen stigende eller faldende i forhold til året før?
Friluftsliv
Er der gode muligheder for at dyrke friluftsliv på og omkring skolen?
Mindst 15%
Antal særligt aktive elever på skolen: 98
Antal elever i % der er med på skolen: 26.85
Friluftsliv
1. Undersøgelse

Vi snakkede om dyrelivet på Bolund. Stor bestand af svaler. Snakkede om fredning af dyr - hvorfor. Hvornår er en dyreart truet?

Elevernes undersøgelse af hvilke typer af friluftsliv forskellige grupper benytter
Tanker om skolehaveprojektet
2. Ud af skolen

3.klasse cyklede til Bolund 2 dage i træk. Her lavede vi Landart af materialer fundet på stedet. Der blev løbet rundt om øen og gættet på tider og afstand. Der blev testet flydeevne hos forskellige genstande. Der blev artsbestemt dyr fundet i vandet.
Der blev lavet en trampesti over marken.

Elevernes beskrivelse af turen til Trekroner Bækken 1
Elevernes beskrivelse af turen til Trekroner Bækken 2
Vi deltager i Dansk OrienterigsForbunds arrangement i Folkeparken
Projektoversigt
3. Miljøvisioner

Hvilke muligheder for friluftsliv bør der være for børn, unge og voksne, der hvor I bor?

Der er ansøgt om udlodningsmidler til etablering af udekøkken. Ansøgningen er godkendt og pengene bevilliget. Arbejdet går i gang snarest.
Tanken er, at udekøkkenet, madkundskab og skolehaver skal kobles. Fra jord til bord og naturens spisekammer. Årstidernes afgrøder, hvad kan spises.

Hvad vil I gerne arbejde for mht. friluftsliv på jeres skole og i jeres kommune?

Etablering af udekøkken.

4. Gør noget

I forbindelse med turen til Trekroner Bækken, hvor eleverne fik indsigt i vandmiljø og ørredpleje, satte vi 50 små ørredyngel ud i bækken.

Udlodningsmidler bevilliget til udekøkken.

5.ab sætter ørredyngel ud i Trekroner Bækken
5.ab sætter ørredyngel ud
2a på arbejde i skolehaven
2b arbejder i skolehaven ved Ågerup Omsorgscenter
5. Informer og involver

Når udekøkkenet er etableret - laves der et event eller en happening.. Dette er stadig på tegnebrættet.

5.ab laver en udstilling på skolen.
Udstilling
Omtale i 60+ i Lokalavisen
Billeder fra skolehaveustilling

Klimaskolen i Roskilde

KONTAKT

Lindebjergskolen
Store Valbyvej 248B, 4000 Roskilde
46 31 83 63
lindebjergskolen@roskilde.dk