Roskilde logo Lindebjergskolen
- Klimaskolen i Roskilde
 
Main

Rapport for Lindebjergskolen for skoleåret 2015/2016

Skolen har valgt at arbejde med Energi

Miljøråd

Skolens miljøråd består af:

  • 2 lærere
  • 2 elever
  • 1 ledere
  • 1 teknisk personale
  • 3 forældre

Der har været holdt 3 møder i miljørådet.

Dagsordner fra møderne:

Udvalgsmøde

Referater fra møderne:

referater
Handleplan
Handleplan for 2015/16

Handleplanen omfatter kun udskolingen

Miljørevision
Vand
Hvor stort er skolens vandforbrug om året? m3
Er skolens vandforbrug stigende eller faldende i forhold til året før?
Affald
Hvilke typer af affaldssortering er der på skolen?
Natur

Hvilke tiltag har skolen udført for at opnå en større biodiversitet på og omkring skolen?

Energi
Hvor stort er skolens elforbrug om året? kWh
Er elforbruget stigende eller faldende i forhold til året før?
Hvor stort er skolens varmeforbrug om året?
Er varmeforbruget stigende eller faldende i forhold til året før?
Økologisk produktion
Er der en økologisk indkøbspolitik på skolen, der er med til at fremme indførslen af økologiske vare på skolen?
Bæredygtigt forbrug
Er der en indkøbs politik på skolen, hvor der tages højde for, om indkøbte varer er produceret og transporteret bæredygtigt?
Transport
Er der en transportpolitik på skolen, hvor man arbejder for at nedbringe privatbilismen til og fra skole, og fremme alternative måder at komme til skolen på?
Hverdagens kemi
Er der en kemikaliepolitik på skolen, hvor man kun anvender de mest miljøvenlige kemikalier?
Klimaforandringer
Hvor stor er skolens CO2-udledning om året? ton
Er CO2-udledningen stigende eller faldende i forhold til året før?
Friluftsliv
Er der gode muligheder for at dyrke friluftsliv på og omkring skolen?
Mindst 15%
Antal særligt aktive elever på skolen: 365
Antal elever i % der er med på skolen: 100
Energi
1. Undersøgelse

Foldere om forskellige energiløsninger

Foldere
Foldere
Foldere
Foldere
Foldere
2. Ud af skolen

Besøg på Risø

3. Miljøvisioner

Hvorfor synes I, at det er vigtigt at arbejde for at reducere elforbruget?

Skolen har en vision om at blive klimaskole! 

http://lindebjerg-skolen.skoleporten.dk/sp/p244959/foreside?pageId=1492976e-33c6-432a-9458-470165f5011f

Hvordan vil I arbejde på at sænke elforbruget på jeres skole og derhjemme?

Eleverne har undersøgt mulighederne for at få en vindmølle på skolensgrund.

Powerpoint
4. Gør noget
Hvor mange procent forventer skolen at spare på energien? ca. 30%
Hvor mange procent har skolen sparet på energien? 100%

Eleverne har arbejdet med at skolen skulle have en vindmølle. Vindmøllen vil kunne tjene sig ind på 12 år! Skolen vil kunne dække ca. 30% af energiforbruget med en vindmølle. 

Skolens solceller producerer mere energi en skolen bruger, problemet er at energien produceres om sommeren og skal bruges om vinteren.

Powerpoint fra skolebestyrelsesmøde
5. Informer og involver

Præsentation for skolebestyrelsen og informationsfoldere

Powerpoint
Foldere

Klimaskolen i Roskilde

KONTAKT

Lindebjergskolen
Store Valbyvej 248B, 4000 Roskilde
46 31 83 63
lindebjergskolen@roskilde.dk