Roskilde logo Lindebjergskolen
- Klimaskolen i Roskilde
 
Main

Rapport for Lindebjergskolen for skoleåret 2016/2017

Skolen har valgt at arbejde med Energi

Miljøråd

Skolens miljøråd består af:

  • 2 lærere
  • 2 elever
  • 2 ledere
  • 1 teknisk personale
  • 3 forældre

Der har været holdt 4 møder i miljørådet.

Dagsordner fra møderne:

Dagsorden

Referater fra møderne:

Referat 1
Referat 2
Referat 3
Handleplan
Handleplan 2016

Vi er ved at kigge på skolens affaldssortering igennem, da kommunen indfører en ny ordning fra 2018.

Miljørevision
Vand
Hvor stort er skolens vandforbrug om året? 646 m3
Er skolens vandforbrug stigende eller faldende i forhold til året før? Stigende
Affald
Hvilke typer af affaldssortering er der på skolen? Papir, Genbrug, Andet
Natur

Hvilke tiltag har skolen udført for at opnå en større biodiversitet på og omkring skolen?

Der er anlagt et regnbed

Energi
Hvor stort er skolens elforbrug om året? kWh
Er elforbruget stigende eller faldende i forhold til året før?
Hvor stort er skolens varmeforbrug om året?
Er varmeforbruget stigende eller faldende i forhold til året før?
Økologisk produktion
Er der en økologisk indkøbspolitik på skolen, der er med til at fremme indførslen af økologiske vare på skolen? Ja
Bæredygtigt forbrug
Er der en indkøbs politik på skolen, hvor der tages højde for, om indkøbte varer er produceret og transporteret bæredygtigt? Ja
Transport
Er der en transportpolitik på skolen, hvor man arbejder for at nedbringe privatbilismen til og fra skole, og fremme alternative måder at komme til skolen på? Ja
Hverdagens kemi
Er der en kemikaliepolitik på skolen, hvor man kun anvender de mest miljøvenlige kemikalier? Nej
Klimaforandringer
Hvor stor er skolens CO2-udledning om året? 108 ton
Er CO2-udledningen stigende eller faldende i forhold til året før? Faldende
Friluftsliv
Er der gode muligheder for at dyrke friluftsliv på og omkring skolen? Ja
Mindst 15%
Antal særligt aktive elever på skolen: 80
Antal elever i % der er med på skolen: 21.92

9. kl og 6. klasse har arbejdet med energi

Energi
1. Undersøgelse

I samarbejde med Risø har vi lavet et særligt undervisningsforløb for 9. klasse. "Lindebjergskolens CO2 fordaftryk"

Power Point
2. Ud af skolen

9. klasse har været på besøg i Gundsølillehallen for at kigge på deres jordvarme anlæg.

Regneark med jordvarme data
3. Miljøvisioner

Hvorfor synes I, at det er vigtigt at arbejde for at reducere elforbruget?

Vision for klimaskolen
Lindebjergskolen er klimaskole. Det betyder at, Lindebjergskolens elever skal blive de bedste til at tackle de udfordringer, som vi står overfor med hensyn til klimaændringer- både indenfor energi, håndtering af regnvand, transport og mad.

Hvordan vil I arbejde på at sænke elforbruget på jeres skole og derhjemme?

Skolen skal være selvforsynende med el og varme
Skolen skal visualisere forbruget af el, vand og varme på et display på internettet, der opdateres hvert 12. minut.

4. Gør noget
Hvor mange procent forventer skolen at spare på energien? 10%
Hvor mange procent har skolen sparet på energien? 1%

Tallene er meget vanskelige at tyde i år. I forhold til budgettet er der besparelser. Sammenlignet med sidste år er der mærkelige udsving! Det vil være en god opgave for næste års elever at arbejde med denne forskel!

6. klasse har lavet en undersøgelse af hvor lyset stod tændt på skolen uden der var personer i lokalet.

5. Informer og involver

9. klasses elever deltog i bæredygtighedsdagene på Stændertorvet i Roskilde

Vindmølle
Balloner

Klimaskolen i Roskilde

KONTAKT

Lindebjergskolen
Store Valbyvej 248B, 4000 Roskilde
46 31 83 63
lindebjergskolen@roskilde.dk