Roskilde logo Lindebjergskolen
- Klimaskolen i Roskilde
 
Main

Grønt Flag 2017-2018

I dette skoleår atbejder vi med planerne fra vores klimahåndbog. Det betyder at klasserrne arbeder med følgende:

Alle klassers arbejde tager udgangspunkt i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

1. årgang VAND:
- Hvor vi bruger vand
- Hvor vandet kommer fra
- Hvad der sker med vandet når vi har brugt det
- Hvorfor det er vigtigt, at vi sparer på vandet

2. årgang AFFALD:
- Hvad der sker med vores affald
- At vi sortere affaldet
- At næsten alt affald kan bruges igen
- At affald kan give varme og el

3. årgang ENERGI:
- Hvor vores energi kommer fra
- Om forskellige energikilder
- Hvordan vi kan spare på energien

4. årgang VAND:
- Vand for meget og for lidt
- Hvor er der vand
- Vores vandforbrug

5. årgang AFFALD:
-Hvad gør vi med affaldet
-Affald som ressource
-Tag vare på affaldet

6. årgang ENERGI:
- Hvor kommer energien fra
- Rige lande og fattige lande
- Kampen med og mod naturen

7. årgang RESSOURCER og AFFALD:
-Hvor kommer affaldet fra

8. årgang VAND:
-Vand for meget og for lidt
-Hydrologiske modeller
(samarbejde med DHI)

9. årgang ENERGI
-Skolens CO2 fodaftryk
-Vindmøller
-Klimaengelsk

Klimaskolen i Roskilde

KONTAKT

Lindebjergskolen
Store Valbyvej 248B, 4000 Roskilde
46 31 83 63
lindebjergskolen@roskilde.dk